Toulky minulostí

Již celá tisíciletí zapisuje člověk vlastní prací do tváře země své dějiny. Původní rukodělná výroba však neustrnula v této původní podobě, ale rozvíjela se od domácí práce pro vlastní potřebu až k dokonalému řemeslnému projevu. (Janotka+Linhart/Zapomenutá řemesla)

Mlynářské řemeslo a mlýny představují nezastupitelnou úlohu v tomto vývoji. A mlýn na venkově - to nebylo jen místo, kde si mleč nechal semlít obilí na mouku, ale též významné místo společenského dění.

Naším zájmovým okruhem minulosti se tak staly jednak mlýny, které v minulosti poháněla voda (nejenom na Radotínském potoce), ale též mlecí kameny, které tvořily hlavní pracovní orgány mlecích strojů.