Vodní mlýny

První zmínky o jejich existenci nacházíme ve 14. století a vznikaly zásluhou šikovných mlynářů a sekerníků. Využívaly a doposud využívají ke svojí činnosti energii vody ku prospěchu člověka. Každý jeden má za sebou odlišnou historii a to jak ve vývoji části stavební, tak technologické. V minulosti jejich velikost určovala vodní síla (z dnešního pohledu jakýsi hlavní jistič na přívodu elektřiny) a místní technické podmínky. 

Náš zájem o vodní mlýny je veden především tím směrem, kde ve kterém mlýně bylo neobvyklé technické řešení jak technologické části, tak i stavební části mlýna. Zaujalo Vás něco neobvyklého v některém vodním mlýně? Můžete nás o tom informovat?

Předem děkujeme!